Werkwijze

Intake / Behandeling

Na telefonische of digitale aanmelding zal er zo spoedig mogelijk een intakegesprek worden afgesproken.

Er vinden vervolgens twee intakegesprekken plaats waarin we samen uw aanmeldklachten, hulpvragen en achtergrond zullen bespreken. Op basis van deze twee gesprekken zal er een behandelplan op maat gemaakt worden wat in een derde gesprek samen met u wordt besproken.

Wanneer we overeenstemming hebben bereikt over de in te zetten methodiek, de behandeldoelen en frequentie van gesprekken zal het behandeltraject gestart kunnen worden.

Frequentie van de gesprekken zal aan de start van een psychotherapeutisch traject in de meeste gevallen wekelijks (45 minuten) zijn. Naarmate de therapie vordert en het traject richting afsluiting gaat kan deze frequentie verminderd worden.

psychologen in Oosterhout