Privacy en data

Binnen Psychologiepraktijk Optimaal wordt er zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Er is sprake van een geheimhoudingsplicht én daarnaast een medisch beroepsgeheim. Wij mogen alleen informatie verstrekken aan derden die direct bij de dienstverlening betrokken zijn.

Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Naast de al bestaande wet- en regelgeving binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (zoals Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de geldige beroepscodes) zal Psychologiepraktijk Optimaal zich houden aan de regels die passen binnen de AVG.

Binnen de zorgverlening registreren wij uw gegevens in ons Elektronisch Patiëntendossier Intramed, een softwaresysteem dat beveiligd is en alleen toegankelijk voor bevoegden. Enkel praktijkhouders, Anneloes de Jong en Twinga Tran, zijn werkzaam binnen Psychologiepraktijk Optimaal en kunnen wanneer nodig in uw dossier. U heeft het zelf het recht uw gegevens in te zien. Uw medisch dossier wordt volgens de wettelijke termijn maximaal 15 jaar bewaard.

U kunt hier het privacyreglement van Psychologiepraktijk Optimaal downloaden. Wanneer nodig kan dit privacyreglement gewijzigd worden. Een actuele versie zal altijd op de website gepubliceerd worden. Het is verstandig dit regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de privacy? U kunt ons bereiken per mail: info@optimaalpsychologie.nl of telefonisch 085-0607955.