Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Psychologiepraktijk Optimaal biedt naast het aanbod voor volwassenen ook hulp aan kinderen vanaf 5 jaar, jeugd (18-) en hun ouders.

Kinder- en jeugdpsychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin verschillende methodieken worden geïntegreerd (o.a. cognitief gedragstherapeutisch, experiëntieel/cliëntgericht en oplossingsgericht) afgestemd op de ontwikkelingstaken, behoeften en mogelijkheden van het kind en zijn of haar omgeving en gezinssituatie.

Psychologiepraktijk Optimaal kan hulp bieden aan kinderen en hun ouders bij uiteenlopende klachten zoals:

 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten
 • Sociale problemen
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsproblematiek (o.a. ADHD, ASS)
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen op school
 • Hechtingsproblematiek
 • Slaapproblemen
 • Gecompliceerde rouwverwerking
 • Persoonlijkheidsproblematiek

Kinderen kunnen niet los gezien worden van hun ouders/verzorgers. Daarom vindt de therapie altijd plaats in nauwe samenwerking met de ouders, vervangende verzorgers of met het hele gezin, in de vorm van ouderbegeleiding of systeemtherapie. Bij jongeren zal in overleg besproken worden in welke mate ouderbegeleiding of systeemtherapie noodzakelijk is.